bokomslag
  • ISBN 978-82-462-0039-9
  • Heftet
  • Kr 389,-
  • KJØP

Ressurser/Resources:

Jan Eggum

Jan Eggum

Jan Eggum

Nesten den samme

Torsdag 16.11. ble Jan Eggums sangpoesi-bok Nesten den samme lansert på "Poetenes Aften", Norli Bokhandel. Boken består av 54 tekster i utvalg hentet fra Jans utgivelser fra 1975 til 99. Utvalget er foretatt ut fra litterære kriterier og forlaget har fått bred anbefaling fra våre litterære konsulenter til denne utgivelsen. Boken er også blitt veldig flott med hele 14 helsidetegninger av Arne Nøst!

Utdrag fra konsulentuttalelsen: ”EGGUM: TEKSTER I UTVALG.

Jeg har utelukkende lagt vekt på det jeg oppfatter som poetisk kvalitet (...) Ingen tekster er anbefalt fordi de er kjente eller liknende (...) Berettigelsen av en bok av denne typen ligger i pop-/vise-teksten som egen sjanger - en sjanger som fortjener respekt med sin egen rett, og ikke i den grad den passer inn i tradisjonelle litterære båser. Jan Eggums styrke som tekstforfatter ligger, slik jeg ser det, i at han er djerv. Han går ikke av veien for å uttrykke seg på en åpen og endefram måte om ting de kloke vanligvis holder seg for gode til å uttale seg om. Han er frisk. Han er sårbar. Og han er villig til å si det som det er.